Hướng dẫn tải IOS-TestFlight theo 2 bước

Bước 1: Tải TestFlight trên AppStore Bước 2: Tải App Võ Lâm Nghiện

** Lưu Ý **

- Hỗ trợ từ iPhone 7 trở lên.

- Sử Dụng Trình Duyệt Safari Để Tải Game

- Sau Khi Tải Xong Sẽ Hiện Game Tại Màn Hình Chính Điện Thoại


Hướng Dẫn Tải Chọn Start Testing